تماس با ما


تلفن: ۴-۶۶۵۶۸۹۷۳-۹۸۲۱+

فکس: ۶۶۹۰۵۶۱۷-۹۸۲۱+

پست الکترونیکی: info@parniansystem.com

آدرس: تهران، میدان جمهوری، جنب بانک ملی،کوچه وثوق، پلاک ۲۲، زنگ ۲